Koop- en verkooporders kunnen dynamisch zijn. Dat betekent dat de prijs automatisch naar boven of naar beneden wordt aangepast door het systeem. U kunt kiezen hoe de prijs zich moet ontwikkelen.De eerste keuze is in feite een vast prijs, u hoef dan geen minimum en maximum prijs in te geven. 

De overige 4 keuzes zijn:


  • Laag beginnen en vervolgens automatisch verhogen
  • Hoog beginnen en vervolgens automatisch verlagen
  • Laag beginnen, verhogen en daarna weer verlagen
  • Hoog beginnen, verlagen en daarna weer verhogen


Kies een strategie en voer de minimum en maximum prijs in. De prijs zal dan continue worden aangepast, rekeninghoudend met de gekozen strategie voor de duur van de geselecteerde periode. 


Wanneer u een periode van een 1 week heeft geselecteerd en een minimum en maximum prijs die ver uit elkaar liggen, zal de prijs vaker gewijzigd worden dan wanneer u een periode van een 1 maand heeft gekozen en/of de prijzen dicht bij elkaar liggen.