Bij het aankopen van whisky heeft u de mogelijkheid om deze op te slaan bij de World Whisky Index. Alle flessen zijn voor 100% verzekerd, naar keuze tegen aanschaf- of marktwaarde*. De opslagkosten worden per kwartaal berekend en bedragen een bepaald percentage van de verzekerde waarde, zoals vermeld in onderstaande tabel.

* Onder marktwaarde wordt verstaan de laatst verhandelde prijs op de World Whisky Index. Mocht de fles nog niet zijn verhandeld zijn dan wordt de laatste biedprijs gehanteerd.

                                                                                        
Categorie Portefeuille waarde

Bewaarpremie per jaar

1tot € 50.000,- 2,0%
2€ 50.001,- tot € 100.000,- 1,5%
3Vanaf € 100.001,- 1,0%