Om u in de gelegenheid te stellen om te snel te kunnen bieden op flessen, geven wij klanten met een portefeuille een zogenaamd handelstegoed. Er wordt GEEN rente in rekening gebracht voor het gebruik van het handelstegoed. Wij hebben deze faciliteit geïntroduceerd in de nieuwe World Whisky Index, om het gemakkelijk te maken voor onze klanten. 


Uiteraard zijn er enige voorwaarden verbonden aan het gebruik van dit handelstegoed. Bij geconstateerd misbruik van deze faciliteit zal er door Scotch Whisky International BV worden opgetreden.


Voorbeeld

Uw handelstegoed bedraagt 50% van uw portefeuille, gewaardeerd tegen de prijs waarvoor u de whiskies heeft aangeschaft. Stel u heeft 10 flessen aangeschaft voor € 250 per stuk, dan bedraagt uw handelstegoed € 1.250 (50% van € 2.500). Vervolgens kunt u op flessen bieden tot een hoogte van € 1.250. Zodra u gebruik gaat maken van uw handelstegoed wordt u hierop gewezen op de World Whisky Index en per e-mail. Na voltooing van de kooptransactie krijgt u drie (3) werkdagen de tijd om uw saldo aan te vullen tot minimaal € 0,-. 


Let op

U kunt geen gebruik maken van uw handelstegoed als uw saldo negatief is. 


Wanneer u na drie werkdagen uw saldo nog niet heeft aangevuld zult u geblokkeerd worden om nieuwe aankopen te doen. U zult u hiervan op de hoogte gesteld worden door middel van een email. 


Wanneer u na aanmaning nog steeds niet uw saldo heeft aangezuiverd, behoudt World Whisky Index BV zich het recht voor, om whisky uit uw portefeuille op de World Whisky Index te verkopen tot het gewenste saldo is bereikt. Dit gebeurt uitsluitend na overleg met de klant.