In uw portefeuille kunt u het resultaat van uw whiskybelegging op de voet volgen. 


Boven in het scherm ziet u een samenvatting van uw portefeuille.

Toelichting

  1. het totaal aantal flessen in uw portefeuille.* 
  2. de totale prijs waarvoor uw de flessen heeft gekocht.
  3. de waarde van uw portefeuille op dit moment. Deze waarde wordt bepaald op basis van de de laatste handelsprijs. Mocht de fles nog niet verhandeld zijn dan wordt de prijs in gedane biedingen gebruikt. Zijn er ook nog geen biedingen gedaan, dan wordt de aanschafprijs gebruikt. 
  4. Dit is de procentuele winst of het verlies op uw whiskybelegging, wanneer u die nu per heden zou verkopen. Bij de berekening van het rendement op jaarbasis, hanteren we de interest-op-interest methode (samengestelde interest). De reden hiervoor is dat een rendement verkregen over een fles welke u binnen bijvoorbeeld een week na aanschaf heeft kunnen verkopen niet vergelijkbaar is met de verkoop van een fles welke u reeds vijf jaar in uw portefeuille had.
  5. Dit is de procentuele winst of het verlies op uw whiskybelegging, wanneer u die nu per heden zou verkopen, zonder rekening te houden met de duur dat u de fles in uw portefeuille had. 


* Flessen welke u heeft opgehaald of heeft laten verzenden treft u aan onder het menu item "Verzonden/Opgehaalde flessen".