Het indexcijfer geeft de waarde ontwikkeling aan van een whisky. Daarbij is 1 januari 2008 als uitgangspunt genomen, en op 100 gezet. 


In het onderstaande voorbeeld is de Banff uit 1976 inmiddels 3,29 keer meer waard dan in 2008. 

Wanneer het indexcijfer 100 is, dan is er nog niet eerder gehandeld in de betreffende whisky.