U kunt een geplaatste verkooporder niet meer aanpassen. Als u het bedrag wilt aanpassen, dient u de kooporder in te trekken en hem opnieuw te plaatsen.


Hier staat hoe u een bod intrekt.