Op de World Whisky Index bestaat de mogelijkheid om flessen te laten verzenden. Echter, sommige flessen zijn zo bijzonder dat wij adviseren om die voor de beurs te behouden. Whiskyparels als een Springbank 1919 en Black Bowmore maken het platform tot een unieke plek waar u als belegger de vruchten van plukt. Daarom zijn sommige flessen geborgd. In dat geval stemt de koper ermee in dat hij/zij noch feitelijk, noch juridisch kan en zal beschikken over de fles(sen) whisky (waaronder doch niet uitsluitend: verkopen, overdragen, bezwaren, verplaatsen en consumeren), behoudens de bevoegdheid de fles(sen) whisky te verhandelen via de WWI.


Om welke flessen gaat het?

Flessen die: 

  • ouder zijn dan 30 jaar, en/of
  • gedistilleerd zijn voor 1980.


Alleen flessen die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoen zijn geborgd. Mocht u dit soort flessen in uw portefeuille hebben, betaalt u automatisch 15% lagere opslagkosten voor uw gehele portefeuille. U kunt normaal handelen met geborgde flessen, maar ze kunnen voor onbepaalde tijd (tenzij individueel anders afgesproken) niet verzonden worden. Naast de vermelde korting over uw hele portefeuille worden geborgde flessen opgenomen in de de Rare- of Ultra Rare index.


Ik wil mijn fles ontborgen. Kan dat?

Nee.